Flowers and Chillies se obavezuje da će ostavljene podatke koristiti isključivo u svrhu komunikacije sa kupcima/zainteresovanim korisnicima i da ih neće ustupati ili prodavati trećoj strani.